Comhairle airson lorg

Ma tha thu a’ lorg lrach-ln fa leth a tha thu a’ smaoineachadh a dh’fhaodadh a bhith ann an Tasglann-ln na RA, faodaidh tu a lorg tron taba Luirg. Cleachd abairt no ainm a tha thu a’ smaoineachadh a dh'fhaodadh a bhith san lraich-ln sin a-mhin. N seo lorg anns na lraichean-ln uile san tasglann.

Tha grunn roghainnean ann gus an lorg agad a dhanamh nas cumhainge. Mar eisimpleir, cleachdaidh lorg abairtean barrachd air aon teirm (i.e. barrachd air aon fhacal). Ma chuireas tu d theirm (no barrachd) a-steach gun a bhith a’ cleachdadh chomharran-labhairt, chan fheum ach aon de na teirmichean nochdadh sna sgrobhainnean gus rudeigin a thilleadh. Ma thid na teirmichean a chur ann an comharran-labhairt, cha tid ach an abairt sin a thilleadh. Faic an earrann gu h-osal mu Bhriathrachas Luirg airson barrachd fiosrachaidh.

s didh dhut a’ cheist luirg agad a chur a-steach, faodaidh tu an lorg agad a dhanamh nas mionaidiche le bhith a’ cleachdadh nam feartan air taobh chl duilleag nan toraidhean luirg le teacsa. Le seo, gheibhear toraidhean luirg nas mionaidiche a rir diofar fheartan, mar eisimpleir an sersa susbaint, cruinneachadh, agus a’ bhliadhna san deach an trusadh. Mar eisimpleir, faodaidh tu an roghainn ?Snraich a rir rainn’ a thaghadh gus nach nochd ach na goireasan a tha air an cumail air rainnean le ainmean leis an aon iar-leasachan, mar eisimpleir ?co.uk’, 'ac.uk’ no ?com’.

Cuimhnich nach bi ceistean luirg a’ toirt aire do litrichean mra is beaga.


Briathrachas Luirg

Sersa ceist Eisimpleir Tuairisgeul
Loidsigeach AND economics finance, economics AND finance Tillidh sinn goireasan anns a bheil na faclan ?economics’ is 'finance’, ach dh'fhaodadh nach bi na faclan sin cmhla.
Loidsigeach OR breakfast OR marmalade Tillidh seo goireasan anns a bheil an drna cuid am facal ?breakfast’ no am facal ?marmalade’
Loidsigeach NOT coffee NOT java Tillidh seo goireasan anns a bheil am facal ?coffee’, ach cha till e goireas sam bith anns a bheil am facal ?java’.
Lorg abairt "Tony Blair" Tillidh seo goireasan anns a bheil an abairt ?Tony Blair? fhin.
Lorg dlthachd "coffee java"~25 Tillidh seo goireasan far a bheil na faclan 'coffee’ agus ?java’ a’ nochdadh taobh a-staigh 25 facal bho chch a chile.
Lorg abairt dlthachd "("Tony Blair") ("Rupert Murdoch")"~10 Tillidh seo goireasan far a bheil na h-abairtean fhin (?Tony Blair" and "Rupert Murdoch") a’ nochdadh taobh a-staigh 10 faclan bho chch a chile.
?Wildcard? aona-charactair mart?n Lorg ?wildcard’: far am faod aon charactar ann an teirm atharrachadh - gabhaidh comharra-ceiste (i.e., ??’) a chleachdadh na ite. Anns an eisimpleir, le ?mart?n’, ghabhadh ?martin’, ?martan’, ?marten’ agus mar sin air adhart a lorg.
?Wildcard? ioma-charactair buil* Lorg ?wildcard’: far am faod diofar charactaran anns an teirm atharrachadh - gabhaidh reultag (i.e., ?*’) a chleachdadh na ite. San eisimpleir, is urrainnear ?build’, ?built’ agus ?building’ a lorg le ?buil*’.