Skip to main content

Mu ar didhinn

D an obair a th’ againn?

’S e an t-amas aig Tasglann-ln na RA a bhith a’ cruinneachadh gach lrach-ln uile san RA co-dhi aon turas gach bliadhna.

Bidh lraichean-ln a’ clradh trr mr mun tde sam be sinn. Ach, mar as trice, thid an cruthachadh gu luath, atharrachadh gu cunbhalach agus uaireannan thid iad bith uile gu lir, gu tric gun rabhadh. A dh’aindeoin an dth maireannachd seo, tha Tasglann-ln na RA a’ feuchainn ri bhith a’ cruinneachadh, a’ gleidheadh ??agus a’ toirt cothrom air an stuth seo airson luchd-rannsachaidh de gach sersa san latha an-diugh agus san m ri teachd, bho sgoilearan agus proifeiseantaich do luchd-eachdraidh teaghlaich agus dhan fheadhainn le idh san fharsaingeachd.

N sinn cruinneachadh fin-obrachail (no ?crladh’) de lraichean-ln na RA co-dhi uair sa bhliadhna gus an uiread ’s a ghabhas de lraichean-ln a ghlacadh. Tron obair seo, tha cruinneachadh ann de na milleanan de lraichean-ln is na billeanan de dh’fhaidhlichean fa leth (duilleagan html, dealbhan, pdf’an, bhidiothan is mar sin air adhart.)

Bidh sinn a’ cruinneachadh roghainn de lraichean-ln nas trice (suas ri turas san latha). Gu tric, ’s e lraichean-ln naidheachd a th’ annta ach chan eil seo daonnan for.

A bharrachd air sin, bidh ar luchd-glidhidh agus elaichean eile a’ cuimseachadh gu cunbhalach air a bhith a’ cruinneachadh lraichean-ln air tachartasan, cuspairean no raointean snraichte a tha inntinneach agus gan cur ann an ?Cuspairean agus Taman’..

Cha tid ach stuth a tha ri fhaighinn gu poblach air an Lon fhosgailte a chruinneachadh. Cha bhi sinn a’ cruinneachadh fiosrachadh probhaideach, mar eisimpleir post-d no susbaint far am feumadh tu soidhneadh a-steach. Cha tid ach gl bheag de shusbaint bho na meadhanan sisealta a chruinneachadh mar thoradh air duilgheadasan teicnigeach.

Faic naCeistean Cumanta againn airson barrachd fiosrachaidh.

Server cluster for big data storage
Reading room at The British Library

C sinne?

Tha Tasglann-ln na RA na cho-iomairt aig na Leabharlannan Tasgaidh Laghail uile:

  • Leabharlannan Bodleian, Oilthigh Oxford
  • Leabharlann Bhreatainn
  • Leabharlannan Oilthigh Cambridge
  • Leabharlann Niseanta na h-Alba
  • Leabharlann Niseanta na Cuimrigh
  • Coliste na Tronide, Baile tha Cliath

Cuidich sinn gus an tasglann a thogail

Ged a tha sinn ag amas air an uiread ’s a ghabhas de lraichean-ln na RA a chruinneachadh, bidh sinn a’ call trr lraichean-ln a chionn ’s nach urrainn dhuinn an comharrachadh gu fin-obrachail mar lraichean-ln s an RA. Ma tha fios agad air lrach-ln s an RA a bu chir a bhith air a glidheadh molan seo i..

Partners of The British Library