Skip to main content

Intellectual Property Decision Transcripts

làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Company Names Tribunal


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.gov.uk/government/organisations/company-names-tribunal
 • Designs decisions


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.gov.uk/government/collections/designs-decisions
 • Patent decisions


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.ipo.gov.uk/p-challenge-decision-results.htm
 • Pre-1998 patent decisions


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-07 https://www.gov.uk/government/collections/results-of-past-patent-decisions-issued-before-1998
 • Trade mark decisions


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-18 https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results.htm