Skip to main content

Independent and free churches in England

43 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • BMS World Mission


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.bmsworldmission.org/
 • Baptist Times, The


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.baptisttimes.co.uk/
 • Baptist Union of Great Britain


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-03-23 http://www.baptist.org.uk/
 • British Methodist Youth Choir (BMYC)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.bmyc.info/
 • Capel Hope-Siloh, Pontarddulais


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-05-20 http://www.hopesiloh.tk/
 • Capel: Cymdeithas Treftadaeth y Capeli - The Chapels Heritage Society


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2006-10-04 http://www.capeli.org.uk/index.html
 • Christian Institute


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-05-20 http://www.christian.org.uk/
 • Cottingham Road Baptist Church


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.cottroad.org.uk/
 • Dr Williams's Centre for Dissenting Studies


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2008-04-15 http://www.english.qmul.ac.uk/drwilliams/
 • Eastern Baptist Association (EBA)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.easternbaptist.org.uk/
 • Eglwys Bresbyteraidd Cymru - The Presbyterian Church of Wales


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-18 http://www.ebcpcw.org.uk/
 • Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru, Yr | Methodist Church in Wales, The


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-08 http://www.methodistwales.org.uk/
 • Epsom Methodist Church


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.emc.org.uk/
 • Evangelical Presbyterian Church in England and Wales (EPCEW)


  http://www.epcew.org.uk/
 • Fellowship of Independent Evangelical Churches (FIEC): Evangelical Involvement in the General Election


  http://www.fiec.org.uk/Portals/2/FIEC%20General/political%20engagement%20article.pdf
 • Free Church of England


  http://www.fcofe.org.uk/
 • Fresh Expressions


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.freshexpressions.org.uk/
 • Grace Baptist Women's Association South East (GBWASE)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2009-02-24 http://gbwasoutheast.org.uk/
 • Guy Chester Centre


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.chestercentre.org.uk/
 • Historic Chapels Trust (HCT)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.hct.org.uk/
 • Independent Methodist Churches


  http://www.imcgb.org.uk/
 • King's Church -making Jesus famous


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.makingjesusfamous.org/
 • London City Mission (LCM)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.lcm.org.uk/
 • London Theological Seminary


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.ltslondon.org/
 • Methodist Church by Barnes Pond


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2008-05-22 http://shared.livesiteadmin.com/templates/css/openspace_green.css
 • Methodist Church in Britain, The


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.methodist.org.uk/
 • Midland Union of Unitarian & Free Christian Churches


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2008-09-02 http://www.midland-unitarian-association.org.uk/
 • Moriah Loughor: Birthplace of the 1904 Welsh Revival


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2006-10-03 http://www.moriah.org.uk/
 • Penrallt Baptist Church, Bangor


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-02-22 http://www.penrallt.org/home/index.php
 • Penuel Bangor


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-01-15 http://penuelbangor.org/
 • Potters House, The


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.pottershouse.co.uk/
 • Richmond and Hounslow Methodist Circuit


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.rhmc.org.uk/
 • Saltaire United Reformed Church


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.saltaireurc.org.uk/
 • Salvation Army


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-07-19 https://www.salvationarmy.org.uk/
 • Seventh Day Adventist Church in the UK and Ireland


  http://adventist.org.uk/
 • Strict Baptist Historical Society


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://strictbaptisthistory.org.uk/
 • Tollington Park Baptist Church


  http://tpbc.community.officelive.com/
 • United Reformed Church


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-17 https://urc.org.uk/
 • Wesley's Chapel


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.wesleyschapel.org.uk/
 • Woking URC


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-08-05 http://wokingurc.org.uk/