Skip to main content

Governing the Police

127 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • South Yorkshire Joint Secretariat (SYJS)


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2014-03-06 http://www.southyorks.gov.uk/
 • Staffordshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.staffordshire-pcc.gov.uk/
 • Staffordshire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.staffordshirepoliceauthority.org.uk/
 • Strathclyde Police


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.strathclyde.police.uk/
 • Strathclyde Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.strathclydepoliceauthority.gov.uk/
 • Suffolk Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.suffolkpcc.co.uk/
 • Suffolk Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.suffolkpoliceauthority.org.uk/
 • Surrey Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.surrey-pcc.gov.uk/
 • Surrey Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.surreypa.gov.uk/
 • Sussex Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-09-07 http://www.sussex-pcc.gov.uk/
 • Sussex Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.sussexpa.gov.uk/
 • Tayside Police


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.tayside.police.uk/
 • Thames Valley Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.thamesvalley-pcc.gov.uk/
 • Thames Valley Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.tvpa.police.uk/
 • UCPI (@ucpinquiry) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-11-17 https://twitter.com/ucpinquiry/
 • Undercover Policing Inquiry


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-12-01 https://www.ucpi.org.uk/
 • Undercover Research Project


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-11-14 http://undercoverresearch.net/
 • UndercoverResearch (@UndercoverNet) on Twitter


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-11-06 https://twitter.com/UndercoverNet/
 • Warwickshire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.warwickshirepa.gov.uk/
 • West Mercia Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-09-07 http://www.westmercia-pcc.gov.uk/
 • West Mercia Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.westmerciapoliceauthority.gov.uk/
 • West Midlands Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.westmidlands-pcc.gov.uk/
 • West Midlands Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.west-midlands-pa.gov.uk/
 • West Yorkshire Police


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.westyorkshire.police.uk/
 • West Yorkshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-03-31 http://www.westyorkshire-pcc.gov.uk/
 • Wiltshire Police Authority (WPA)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.wiltshire-pa.gov.uk/
 • data.police.uk


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-06-26 https://data.police.uk/