Skip to main content

Governing the Police

127 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Greater Manchester Police Authority (GMPA)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.gmpa.gov.uk/
 • Gwent Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.gwent.pcc.police.uk/
 • Gwent Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.gwentpa.police.uk/
 • Hampshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.hampshire-pcc.gov.uk/
 • Hampshire Police Authority


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.hampshirepoliceauthority.org/
 • Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services (HMICFRS)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-10-01 https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmicfrs/
 • Hertfordshire Police & Crime Commissioner


  http://www.hertscommissioner.org/
 • Hertfordshire Police Authority


  http://www.hertspa.org/
 • Humberside Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.humberside-pcc.gov.uk/
 • Humberside Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.humberside-pa.org.uk/
 • Kent Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://kent-pcc.gov.uk/
 • Kent Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.kentpoliceauthority.gov.uk/
 • Lancashire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.lancashire-pcc.gov.uk/
 • Lancashire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.lancspa.gov.uk/
 • Leicester Police and Crime Commissioner


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.leics.pcc.police.uk/
 • Leicestershire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.leicestershire-pcc.gov.uk/
 • Leicestershire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.leics-pa.police.uk/
 • Lincolnshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.lincolnshire-pcc.gov.uk/
 • Lincolnshire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.lincolnshire-pa.gov.uk/
 • Lothian and Borders Police


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.lbp.police.uk/
 • Merseyside Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.merseysidepoliceauthority.gov.uk/
 • Netpol (@netpol) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-11-06 https://twitter.com/netpol/
 • Norfolk Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2016-12-30 http://www.norfolk-pcc.gov.uk/
 • Norfolk Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.norfolk-pa.gov.uk/
 • North Wales PCC (@NorthWalesPCC) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-21 https://twitter.com/NorthWalesPCC/
 • North Wales Police


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.north-wales.police.uk/
 • North Wales Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-15 http://www.northwales-pcc.gov.uk/
 • North Wales Police Authority


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  http://www.nwalespa.org/
 • North Yorkshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.northyorkshire-pcc.gov.uk/
 • North Yorkshire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.nypa.gov.uk/
 • Northamptonshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.northantspcc.org.uk/
 • Northamptonshire Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.northantspoliceauthority.org.uk/
 • Northern Constabulary


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.northern.police.uk/
 • Northumbria Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.northumbria-pcc.gov.uk/
 • Northumbria Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://northumbriapoliceauthority.org.uk/
 • Nottinghamshire Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.nottinghamshire.pcc.police.uk/
 • Nottinghamshire Police Authority


  http://www.nottspa.org/
 • Police Authorities of Wales


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.policeauthoritiesofwales.org.uk/
 • Police Community Forum


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-03-19 https://police.community/
 • Police Spies Out of Lives


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-12-01 https://policespiesoutoflives.org.uk/
 • Police Spies Out of Lives (@out_of_lives) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-11-20 https://twitter.com/out_of_lives/
 • Police and Crime Commissioner - Voice of the People


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://policecrimecommissioner.co.uk/
 • SSLP: Stop and Search Legal Project


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-07-10 http://www.stopsearchlp.org.uk/
 • Scottish Crime and Drug Enforcement Agency (SCDEA)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.scdea.police.uk/
 • Scottish Police Services Authority (SPSA)


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.spsa.police.uk/
 • Scottish Police Services Authority - Forensic Services


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.spsa-forensics.police.uk/
 • South Wales Police & Crime Commissioner


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-05-24 http://www.south-wales.pcc.police.uk/
 • South Wales Police & Crime Commissioner (@commissionersw) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-04-21 https://twitter.com/commissionersw/
 • South Wales Police Authority


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2013-10-14 http://www.southwalespoliceauthority.org.uk/