Skip to main content

Food Politics and Policy

17 làraichean-lìn sa chruinneachadh
 • Aber Food Surplus


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-10-29 https://www.aberfoodsurplus.co.uk/
 • Chelmsford Foodbank: Covid-19


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-12-18 https://chelmsford.foodbank.org.uk/covid-19/
 • Compass Group UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-01-23 https://www.compass-group.co.uk
 • Food Research Collaboration


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-01-25 http://foodresearch.org.uk/
 • Food Sense Wales


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-02-13 http://www.foodsensewales.org.uk/
 • Food Sovereignty Movement UK


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-01-25 http://foodsovereignty.org.uk/
 • Food Standards Agency


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2015-05-21 http://www.food.gov.uk/
 • Lawrence Haddad (@l_haddad) on Twitter


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-07-17 https://twitter.com/l_haddad/
 • Local Buyers Club


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-11-16 https://www.localbuyersclub.com/
 • National Food Strategy


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2020-10-30 https://www.nationalfoodstrategy.org/
 • Nourish Scotland


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-10-23 http://www.nourishscotland.org/
 • Petitions UK Government and Parliament: End child food poverty – no child should be going hungry


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2021-02-02 https://petition.parliament.uk/petitions/554276
 • Reclaim the Fields UK


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-01-25 https://www.reclaimthefields.org.uk/
 • Streets Kitchen


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-01-25 http://streetskitchen.co.uk/
 • Sustainable Food Trust


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-06-21 http://sustainablefoodtrust.org/
 • The Oxford Martin Programme on the Future of Food


  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2017-01-25 http://www.futureoffood.ox.ac.uk/
 • Zaytoun


  Ri fhaicinn ann an Leabharlannan a-mhàin

  Ceann-latha air an deach a chur dhan tasglann: 2019-12-05 https://www.zaytoun.org/