Skip to main content

Gall y deunydd hwn gael ei ddarllen mewn Ystafell Ddarllen* un o Lyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG yn unig.

* Er mwyn cael mynediad i ystafell ddarllen bydd angen tocyn darllen arnoch o un o’r llyfrgelloedd dan sylw. Gweler y dolenni cyswllt isod am fanylion Llyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG a sut i gael mynediad i ystafell ddarllen. Noder: Bydd y mynediad trwy derfynellau llyfrgell ac ni fydd modd gwneud cop´au digidol.