UK
Web
Archive

Preserving UK Websites
Chwiliwch am URL penodol (e.e. www.llgc.org.uk) neu unrhyw air neu gymal. Cyngor chwilio

Polisi Hysbysu a Nodi Archif Gwefannau’r Deyrnas Unedig

Yr ydym ni, Bwrdd y Llyfrgell Brydeinig, wedi ymrwymo i sicrhau bod y deunydd a ddangosir ar Wefan Archif Gwefannau’r Deyrnas Unedig ("yr Archif") yn gyfreithlon ac yn cydymffurfio ’n Telerau ac Amodau. .

Os oes gennych wrthwynebiad i unrhyw ddeunydd ar yr Archif, a fyddech cystal rhoi gwybod i ni trwy gysylltu ’r Tm Hysbysu a Nodi trwy e-bost web-archivisit@bl.uk neu trwy’r post i’r cyfeiriad hwn: (Notice and Takedown Team, Web Archiving Programme, The British Library, St Pancras, 96 Euston Road, London NW1 2DB).

Er mwyn ein helpu i ddelio ’ch cwyn mor fuan ag y bo modd, rhowch y wybodaeth ganlynol yn eich gohebiaeth gan nodi ei fod yn FATER BRYS:

  1. Eich manylion cyswllt ? gan gynnwys eich enw, cyfeiriad e-bost a’ch rhif ffn yn ystod y dydd.
  2. Dywedwch beth yw’r deunydd dan sylw - rhowch ddigon o fanylion i’n galluogi i adnabod y deunydd y ceir cwyn amdano, gan gynnwys yr URL yn llawn lle gellir dod o hyd iddo.
  3. Y rhesymau am eich gwrthwynebiad.

Byddwn yn adolygu pob gwrthwynebiad yn l ei deilyngdod ac, yn ystod ein hymholiadau, mae’n bosibl y byddwn yn symud neu’n analluogi mynediad i’r deunydd perthnasol oddi ar yr Archif. Os yw’r deunydd wedi’i gyflenwi i ni gan drydydd parti, efallai y bydd yn briodol i ni gysylltu hwy.