UK
Web
Archive

Preserving UK Websites
Chwiliwch am URL penodol (e.e. www.llgc.org.uk) neu unrhyw air neu gymal. Cyngor chwilio

Diogelwch wefan o’r DG

Mae Archif We y DG yn ymdechu i gipio cynyrch gwe y DG mewn modd mor gynhwysfawr ‚ phosibl er budd ymchwilwyr y dyfodol. Rydym yn gwneud hyn drwy ddulliau cymysg. Weithiau drwy gywain peuoedd cyfan ar raddfa eang yn flynyddol ac weithiau drwy weithgaredd curadurol mwy dethol sydd yn targedu gwefannau unigol ar gyfer casgliadau arbennig.

Mae hyn yn orchwyl anferth ac yn naturiol mae peth wmbreth o gynnwys y we na wyddom ddim byd amdano. Os ydych yn berchen ar wefan neu’n adnabod gwefan y dylem, yn eich tyb chi, fod yn ei harchifo, byddem yn falch iawn o glywed gennych drwy’r ffurflen isod. Byddem hefyd ‚ diddordeb mewn gwybod a yw gwefan o’r DG ar fin cael ei thynnu o’r we neu ei hail-gynllunio’n sylweddol.

We will be archiving sites:

  1. that are issued from a .uk or other UK geographic top-level domain.
  2. where part of the publishing process takes place in the UK.

We will not be archiving:

  1. sites concerning film and recorded sound where the audio-visual content predominates (but, for example, web pages containing video clips alongside text or images are within scope).
  2. private intranets and emails.
  3. personal data in social networking sites or that are only available to restricted groups.

Diogelwch wefan o’r DG

Fields marked with * are mandatory

Mae manylion personol a osodwch yn y ffurflen yn cael eu gwarchod gan Ddeddf Gwarchod Data y DG. Edrychwch ar ein Datganiad Prifatrwydd.

[*] Mae angen eich cyfeiriad e-bost arnom os ydych am gael ateb gennym. Mi fyddai hefyd yn gymorth os mai chi yw perchennog y wefan a’ch bod am inni ddarparu copÔau archifol o’r wefan drwy Archif We y DG
Please confirm you are not a robot.