Skip to main content

Chwilio Archif We y DG

Yr hyn rydym yn ei wneud

Mae Archif We y DG (UKWA) yn casglu miliynau o wefannau bob blwyddyn a’u diogeli ar gyfer y cenedlaethau a ddaw. Defnyddiwch y safle hwn er mwyn darganfod fersiynau hen neu ddarfodedig o wefannau y Deyrnas Gyfunol (DG), chwiliwch destun y gwefannau a phorwch wefannau wedi’u curadu ar wahanol bynciau a themâu.


Partneriaeth yw UKWA rhwng chwe Llyfrgell Adnau Cyfreithiol y DG.


Uchafbwyntiau o’r Pynciau a Themâu

Grwpiau o wefannau yw Pynciau a Themâu sydd wedi cael eu rhoi at ei gilydd o dan bwnc penodol gan lyfrgellwyr, curadurion ac arbenigwyr eraill, yn aml yn cydweithio gyda sefydliadau allweddol yn y maes.