UK
Web
Archive

Preserving UK Websites
Chwiliwch am URL penodol (e.e. www.llgc.org.uk) neu unrhyw air neu gymal. Cyngor chwilio

Pwy ydym ni?

Mae Archif We y DG yn cynrychioli pob un o Lyfrgelloedd Adnau Cyfreithiol y DG

  • Llyfrgell Genedlaethol Cymru
  • Y Llyfrgell Brydeinig
  • Llyfrgell Genedlaethol yr Alban
  • Llyfrgelloedd y Bodley, Prifysgol Rhydychen
  • Llyfrgelloedd Prifysgol CaergrawntLibraries
  • Coleg y Drindod, Dulyn
About UKWA
About UKWA

Beth yr ydym yn ei wneud?

Mae Archif We y DG yn anelu at gadw holl ofod gwe y DG bob blwyddyn.

Mae gwefannau yn cael eu creu a’u diwygio drwy’r adeg ac yn aml diflannant yn gyfan gwbl. Mae’r deunydd byrhoedlog hwn yn dystiolaeth arwyddocaol iawn i’n cyfnod ni. Nod Archif We y DG yw cadw, diogeli a rhoi mynediad i’r deunydd hwn ar gyfer ymchwilwyr heddiw a’r dyfodol (boed yn academwyr neu beidio).

Unwaith y flwyddyn o leiaf, rydym yn cywain yn awtomatig gymaint o wefannau y DG ag y gallwn eu hadnabod. Canlyniad hyn yw miliynau o wefannau a biliynau o eitemau unigol boed yn dudalennau, delweddau, pdfs neu glipiau fideo.

Rydym hefyd yn cadw nifer ddethol o wefannau yn fwy aml - yn ddyddiol weithiau.

Yn ogystal hyn rydym yn canolbwyntio’n rheolaidd ar gasglu gwefannau am ddigwyddiadau, pynciau neu feysydd diddordeb ac yn eu tynnu ynghyd mewn Casgliadau Arbennig.

Dim ond deunydd ar y we agored sydd yn cael ei gasglu dim byd preifet - dim byd sydd angen mewngofnodi na negeseuon e-bost chwaith. Ychydig iawn o’r cyfryngau cymdeithasol sydd yn cael eu harchifo (enghreifftiau o drydar dethol yn benodol).

Am fwy o wybodaeth, rhowch gynnig ar ein cwestiynau cyffredin.

Rhowch gymorth inni greu’r archif

Er ceisio’n gorau glas i gasglu parth gwe y DG i gyd, gwyddom ein bod yn methu llawer o wefannau am nad ydynt yn rhai ar bau .uk neu eu bod yn cael eu cadw ar weinydd tu allan i ffiniau’r DG. Ydych chi’n ymwybodol o wefan o’r fath y dylai gael ei chadw? Awgrymwch un yma

About UKWA